Đăng nhập
Đăng ký
Chủ đề mới cập nhật
Chào mừng anh em đến với trại mù công nghệ :)) Hãy đăng nhập để cùng tham gia thảo luận, chia sẻ, trao đổi với mọi người nhé!
CEO
Admin  Admin off
like 2 post 18
status Tôi yêu viỆt Nam!
 14.01.2022 - 14:14
#TOP 
Template Jekyll VF 1.0 For SacMau.Mobi
Phiên bản Jekyll VF 1.0c dùng cho SMM được khai thác từ phiên bản Jekyll VF 1.x(b) của @hyde. Template sử dụng code twig và các hàm SMM cung cấp.
Demo: http://dorew.sacmau.mobi

CHỨC NĂNG:
[*]Giao diện: Sử dụng giao diện Nhanhnao thay cho giao diện Dorew.[/*]


[*]Đăng ký, đăng nhập, phân bậc chức vụ theo level[/*]


[*]Phòng chat, tường nhà, bình luận, tin nhắn: Autoload[/*]


[*]Mod thông báo[/*]


[*]Cấm thành viên[/*][*]Mod bot chat tự động trong phòng chat, bot tự động ban khi thành viên sử dụng từ cấm =))[/*]


[*]Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Có thể chọn ảnh đại diện hoặc tải lên ảnh đại diện (sử dụng imgur) [/*]
[*]Giải trí: Tu luyện, ngắm gái[/*]


[*]Mua bán tập tin trong bài blog[/*]- Còn lại, các bạn tự khám phá nha.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
1. Kết nối với Google Drive
B1: Truy cập 1 trong các Link sau để tạo bộ nhớ dùng chung trên Google Drive
Tải xuống
Sau khi tạo được bộ nhớ dùng chung, hãy vào Google Drive và lấy ID_FOLDER lưu trữ (Nó ở ngay trên thanh hiển thị địa chỉ website).
B2: Truy cập https://script.new/ và tạo một dự án mới, với dịch vụ Drive API v2. Sau đó triển khai đoạn mã sau:
[code=php]function doPost(e) {
const folderId = "###"; // Folder ID which is used for putting the file.

const blob = Utilities.newBlob(
JSON.parse(e.postData.contents),
e.parameter.mimeType,
e.parameter.filename
);
const file = DriveApp.getFolderById(folderId || "root").createFile(blob);
const responseObj = {
filename: file.getName(),
fileId: file.getId(),
fileUrl: file.getUrl(),
};
return ContentService.createTextOutput(
JSON.stringify(responseObj)
).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}[/code]
Trong đó ###ID_FOLDER mà chúng ta vừa tìm được ở B1.
=> Chạy => Triển khai => Click vào nút Configs => Triển khai ứng dụng web => TôiBất kỳ ai => Triển khai => Lấy được Link GAS, dạng:
https://script.google.com/macros/s/#####/exec
B3: Truy cập: https://bdi-generator.hashhackers.com/
[*]1. Đăng nhập bằng tài khoản Google để lấy Authentication Code[/*]
[*]2. Enter Details[/*]
- Nhập Authentication Code vừa lấy được ở trên
- Site Name: Nhập gì cũng được
- Share Drive ID or root: Nhập ID_FOLDER lấy được ở B1.
=> Submit => Copy Code
B4: Đăng nhập vào Cloudflare và sử dụng dịch vụ Cloudflare Workers.
[*]Tạo dịch vụ Workers mới[/*]
[*]Gán Code vừa lấy được ở B3[/*]
=> Submit and Deploy
=> Copy địa chỉ web sử dụng dịch vụ Cloudflare Workers vừa tạo.
Vì là chúng ta cần trỏ chúng đến thư mục lưu trữ, nên mình cần thêm /1: vào link vừa lấy được ở trên. /0: là thư mục ROOT, /1: là thư mục có ID_FOLDER vừa tạo.
B5: Cấu hình trên Template
Sau khi cài đặt template vào website, hãy mở thư mục: /post/files/config/
[*]Tệp linkgas: chứa Link GAS vừa lấy được ở B2[/*]
[*]Tệp cdn: chứa link web sử dụng dịch vụ Cloudflare Workers vừa lấy được ở B4[/*]

Nếu các bạn cảm thấy Link Cloudflare Workers không được đẹp cho lắm thì chúng ta cùng đến với B6 nhé.
B6: DNS tên miền đến Cloudflare Workers.
Trước tiên, chúng ta hãy trỏ tên miền của website đến Cloudflare và sau đó sử dụng dịch vụ DNS của họ.
[*]Tạo một tên miền phụ (subdomain) và trỏ record A đến 192.2.0.1[/*]
[*]Sử dụng dịch vụ Workers cho tên miền[/*]

[*]Mục HTTP Routes => Add route[/*]
- Route: Nhập subdomain vừa tạo, dưới dạng:
sub.domain.com/*
- Service: Chọn Workers mà ae vừa tạo.
=> Save
Và cuối cùng là ae chỉ cần đưa nó vào tệp /post/files/config/cdn trong Template.

2. Cấu hình Firebase
- Truy cập: https://console.firebase.google.com và tạo 1 dự án mới
- Tạo Realtime Firebase, với Rules cấu hình:
- Tạo khai triển web app:


- Tại Project Setting, kéo xuống cuối đến mục SDK, chọn Config và copy nó, đoạn này có dạng:
[code=php]
const firebaseConfig = {
apiKey: "",
authDomain: "",
databaseURL: "",
projectId: "",
storageBucket: "",
messagingSenderId: "",
appId: "",
measurementId: ""
}[/code]


- Đưa cấu hình vừa lấy được ở trên vào các tệp:
Thư mục: /public_html
[*]/pages/guestbook/ajax.js[/*]
[*]/pages/guestbook/ajax2.js[/*]
[*]/users/wall/ajax.js[/*]
[*]/widget/comment/comment.js[/*]
[*]/inbox/ajax.js[/*]

3. Vào mục Quản lý thành viên trên trang Quản lý web, chọn tài khoản Admin, set level 300.
4. Tạo tài khoản bot, đặt tên hiển thị cho tài khoản này, đăng nhập vào tài khoản này ít nhất 1 lần.
5. Thay đổi IMGUR API ID trong tệp imgur_api-id

Và cuối cùng, đây là link Template: Xem ngay.

TemplateJekyllVF1.0ForSacMau.Mobi