Đăng nhập
Đăng ký
Chủ đề mới cập nhật
Chào mừng anh em đến với trại mù công nghệ :)) Hãy đăng nhập để cùng tham gia thảo luận, chia sẻ, trao đổi với mọi người nhé!
CEO
Admin  Admin off
like 2 post 18
status Tôi yêu viỆt Nam!
 14.01.2022 - 20:56
#TOP 
Truy xuất thông tin về thư viện GD hiện được cài đặt
Để kiểm tra phiên bản GD hiện tại của hosting chúng ta sử dụng hàm gd_info();

Chúng ta sẽ nhận về kết quả chi tiết rạch ròi như:
GD Version
string value describing the installed libgd version.
FreeType Support
bool value. true if FreeType Support is installed.
FreeType Linkage
string value describing the way in which FreeType was linked. Expected values are: 'with freetype', 'with TTF library', and 'with unknown library'. This element will only be defined if FreeType Support evaluated to true.
GIF Read Support
bool value. true if support for reading GIF images is included.
GIF Create Support
bool value. true if support for creating GIF images is included.
JPEG Support bool value. true if JPEG support is included.
PNG Support bool value. true if PNG support is included.
WBMP Support
bool value. true if WBMP support is included.
XBM Support bool value. true if XBM support is included.
WebP Support
bool value. true if WebP support is included.

Cú Pháp:
<?php
var_dump(gd_info());
?>

TruyxuấtthôngtinvềthưviệnGDhiệnđượccàiđặt